SUVL- 16U 

01/22-23/2021

  1. Velocity

  2. Hurricane Smash

  3. Ta'ahine VBC LV

  5. 435 Elite- Trudi

SUVL-14u

01/29-30/2021

1​. Dig This 14-Black

2. Iron Spikes Tim E.

3. Kiakahi 14U

4. Iron Spikes Madi

SUVL- 16U

02/05-06/2021

1.​ Dig This 16- Black

2. 435 Elite- James

3. 435 Elite- Jason

4. NEVA 16- Grey

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon